Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2017

martjestsuper
3605 b78d
Reposted fromtez tez viacoolenough coolenough
martjestsuper
Nim napiszesz do Niego, zastanów się czy tęsknisz za Nim, czy za byciem dla kogoś ważną.
Reposted frommefir mefir viaprof-Overthinker prof-Overthinker
martjestsuper
9215 17ca
Reposted fromAyumi Ayumi viamyszkaminnie myszkaminnie
martjestsuper

- mogłabyś mieć każdego

- chodzi o to, kogo się pragnie, a nie o to, kogo można mieć 

— true.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viamagolek22 magolek22
martjestsuper
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki
martjestsuper
2105 4cb5 500
zależy jaka jest skala

July 10 2015

martjestsuper

July 09 2015

martjestsuper
Słowami Szymborskiej: Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze..
— tęsknię
Reposted frompustemysli pustemysli viapannaniczyja pannaniczyja
martjestsuper
0546 4bac 500
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viaForestMan ForestMan

July 07 2015

martjestsuper
martjestsuper
kto też skończył sesję i mieści się w deficycie?
Reposted fromwymaziane wymaziane viaromantycznosc romantycznosc

July 05 2015

martjestsuper
8782 a738 500
Reposted frommisza misza viaro-koko ro-koko
martjestsuper
0416 07d8 500
Reposted fromfelicka felicka viahipiswmartensach hipiswmartensach
martjestsuper
8845 d9e6 500
martjestsuper
5946 78e6
Reposted fromnyaako nyaako viapannakies pannakies
martjestsuper
martjestsuper
6979 729c
Reposted bydianazet dianazet
martjestsuper
6978 99ab 500
martjestsuper
0905 87e3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl