Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2017

martjestsuper

 -Pokłóciliście się? 
- Nie, nie pokłóciliśmy się. My się po prostu rozpadliśmy.


martjestsuper
martjestsuper
1289 a34e
....
martjestsuper
martjestsuper
8889 7658 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viastrangeee strangeee
martjestsuper
7305 c29c
Reposted fromiwillbefine iwillbefine viatwice twice
martjestsuper
martjestsuper
5868 370b 500

delta-breezes:

Saskia Bauermeister | @oh_hedwig

5004 9df1 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viatwice twice
martjestsuper
Reposted fromcouples couples viatwice twice

February 26 2017

martjestsuper
3605 b78d
Reposted fromtez tez viacoolenough coolenough
martjestsuper
Nim napiszesz do Niego, zastanów się czy tęsknisz za Nim, czy za byciem dla kogoś ważną.
Reposted frommefir mefir viaprof-Overthinker prof-Overthinker
martjestsuper
9215 17ca
Reposted fromAyumi Ayumi viamyszkaminnie myszkaminnie
martjestsuper

- mogłabyś mieć każdego

- chodzi o to, kogo się pragnie, a nie o to, kogo można mieć 

— true.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viamagolek22 magolek22
martjestsuper
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki
martjestsuper
2105 4cb5 500
zależy jaka jest skala
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl