Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2017

martjestsuper
8715 7728 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viastrangeee strangeee
martjestsuper
ciężko jest całe życie zastanawiać się, czy jest się wartym czyjejkolwiek miłości.
— bardzo ciężko.
Sponsored post
feedback2020-admin
martjestsuper
Zawsze dobrze jest dowiedzieć się, że jednak możemy żyć bez osoby, bez której, jak nam się wydaje, żyć nie umiemy.
— Charles Bukowski
Reposted fromiloveyou iloveyou viastrangeee strangeee
martjestsuper
martjestsuper
4206 0795 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viatea tea
martjestsuper
martjestsuper
5227 dd70
Reposted fromtfu tfu viajestnamdzisiajsmutno jestnamdzisiajsmutno
martjestsuper
1586 e9ac 500
Reposted fromkrzysk krzysk viasubman subman
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viaAyumi Ayumi
martjestsuper
7723 217d 500
Reposted fromwezuwia wezuwia viaAyumi Ayumi
3311 f336
Reposted fromOfficialBae OfficialBae viapannaniczyja pannaniczyja
martjestsuper
Życie na poczekaniu. Przedstawienie bez próby. Ciało bez przymiarki. Głowa bez namysłu.
Nie znam roli, którą gram. Wiem tylko, że jest moja, niewymienna. 
— W. Szymborska
Reposted fromcoeurina coeurina viapannaniczyja pannaniczyja
martjestsuper
8023 6407
Reposted fromDoopamina Doopamina viapannaniczyja pannaniczyja
martjestsuper
I szukamy powodów, by się odezwać, marnujemy cenne chwile. 
A już moglibyśmy siedzieć obok siebie.
— Katarzyna Wołyniec
martjestsuper
0873 c3d1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapannaniczyja pannaniczyja
martjestsuper
9311 2513
martjestsuper
4521 c334 500
Reposted frompiehus piehus viastrangeee strangeee

April 06 2017

martjestsuper
via instagram.com/mountain.stories
martjestsuper
Reposted frommeem meem viatwice twice
martjestsuper
3062 8a97
Reposted fromAmericanlover Americanlover viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...